O FIRMIE
USŁUGI
REALIZACJE
SPRZĘT
KONTAKT
 

REALIZACJE


Galeria zdjęć Referencje Inwestycja Czas realizacji Inwestor
2012
Zabudowa urządzeń podczyszczających do potoku Doa listopad 2012 UM Gliwice
Zabudowa urządzeń podczyszczających do potoku Guido listopad 2012 UM Gliwice
Budowa odcinka rurociągu wody pitnej DN200 w ul. Błękitnej w Gliwicach październik 2012 grudzień 2012 PWiK Gliwice
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Księdza Marcina Strzody w gliwicach wraz z przebudową skrzyżowania październik 2012 listopad 2012 PRUiM S.A.
Przebudowa odwodnienia wiaduktów przy ul. Reymonta sierpień 2012 listopad 2012 UM Gliwice
Zabudowa urządzeń podczyszczających wraz z modernizacją wylotów do potoku Ostropka lipiec 2012 listopad 2012 UM Gliwice
Wykonanie zjazdu z DK88 - Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego w Zabrzu zgodnie z projektem budowlanym oraz ofertą (bez wykonania ekranów akustycznych) czerwiec 2012 październik 2012 BESMAREX
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach czerwiec 2012 październik 2012 UM Gliwice
Wykonanie robót ziemnych, podbudów, drogowych i przekładek kanalizacji deszczowej, sanitarnej dla obiektów G10, G22, G60 październik 2011 czerwiec 2012 GM OPEL
2011
Zabudowa urządzeń podczyszczających wraz z modernizacją wylotów do potoku Ostropka wrzesień 2011 grudzień 2011 UM Gliwice
Awaryjna modernizacja rowu odwadniającego przy ulicy Cieszyńskiej w Gliwicach wrzesień 2011 październik 2011 UM Gliwice
Przebudowa ulic Pionierów, Perseusza na odcinku od istniejącego ronda przy DK-88 do skrzyżowania z ulicą Oriona w Gliwicach. Prace wykonane w konsorcjum z PRUiM S.A. i Hydroinstalmet Sp. z o.o. luty 2011 październik 2011 UM Gliwice
Galeria zdjęć Budowa rurociągu wody surowej ze studni głębinowych w Czechowicach do SUW w Łabędach lipiec 2011 wrzesień 2012 PWiK Gliwice
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta. Prace wykonywane w konsorcjum firm marzec 2011 marzec 2016 UM Gliwice
Kompleksowy remont urządzeń i infrastruktury na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej w Gliwicach marzec 2011 wrzesień 2011 MZUK
Budowa budynku magazynowo-biurowego - stan surowy-zamknięty kwiecień 2011 sierpień 2011 ARP Sp. z o. o.
Awaryjna przebudowa rowu odwadniającego przy ulicy Granicznej w Gliwicach czerwiec 2011 lipiec 2011 UM Gliwice
Wykonanie robót ziemnych oraz nawierzchni z kostki betonowej przy ulicy Okrężnej w Gliwicach maj 2011 czerwiec 2011 EMERALD
2010
Wymiana kanału deszczowego DN 1000, DN 1200 i komory K2 w rejonie ulicy Kujawskiej i Akademickiej w Gliwicach sierpień 2010 grudzień 2010 UM Gliwice
Wykonanie termo i hydroizolacji podpiwniczenia budynku Ratusza w Gliwicach. Prace wykonywane w konsorcjum z PRUiM Gliwice i ZPWI Marek Brodala czerwiec 2010 listopad 2010 MZUK
Galeria zdjęć Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku, nawierzchni jezdni i chodników ulicy Zwycięstwa od Rynku do ulicy Dolnych Wałów w Gliwicach. Prace wykonywane w konsorcjum z PRUiM Gliwice i ZPWI Marek Brodala czerwiec 2010 listopad 2010 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Roboty drogowe i kanalizacyjne na terenie zakładu ISOVER w Gliwicach przy ul. Okrężnej czerwiec 2010 grudzień 2010 Saint-Gobain
Galeria zdjęć Przebudowa i zagospodarowanie skweru położonego na Placu Rzeźniczym w Gliwicach kwiecień 2010 październik 2010 MZUK
Galeria zdjęć Centrum Handlowe AUCHAN w Gliwicach - budowa zewnętrznego układu drogowego (bez robót mostowych i asfaltowych) grudzień 2009 listopad 2010 PRUiM S.A.
Przebudowa wodociągu żeliwnego DN400 w ul. Głównej w Gliwicach-Łabędy styczeń 2010 maj 2010 PWiK Gliwice
Galeria zdjęć Przebudowa i zagospodarowanie skweru Bottrop, położonego między ulicami Wieczorka i Młyńska w Gliwicach kwiecień 2010 sierpień 2010 MZUK
Galeria zdjęć Modernizacja skweru Gliwice Łabędy przy ul. Narutowicza wrzesień 2009 kwiecień 2010 Miasto Gliwice
Galeria zdjęć Budowa odcinka wodociągu w ulicy Kownackiej w Gliwicach wraz z przyłączami do budynków październik 2009 kwiecień 2010 PWiK Gliwice
Galeria zdjęć Remont awaryjny wodociągu żeliwnego DN600 przebiegającego w przepuście pod torami w Gliwicach-Łabędy grudzień 2009 kwiecień 2010 PWiK Gliwice
2009
Nawierzchnia drogowa ul. Sejmowa w Zabrzu wrzesień 2009 listopad 2009 POL-AQUA
Kanalizacja deszczowa i sanitarna wydział Automatyki wrzesień 2009 listopad 2009 Politechnika Śląska
Galeria zdjęć Skwer Doncaster wrzesień 2009 listopad 2009 MZUK
Roboty budowlane w zakresie remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Bema w Gliwicach sierpień 2009 wrzesień 2009 ALMIX
Budowa zatok postojowych, miejsc do parkowania i parkingów na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach - etap II wrzesień 2009 grudzień 2009 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Budowa zatok postojowych, miejsc do parkowania i parkingów na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach - etap I lipiec 2009 wrzesień 2009 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Wymiana nawierzchni placu manewrowego przy hali Gięciarni Łuków lipiec 2009 wrzesień 2009 Huta Łabędy S.A.
Roboty budowlane w zakresie awaryjnej naprawy komory kanalizacji deszczowej w Gliwicach przy ul. Folwarcznej lipiec 2009 sierpień 2009 ALMIX
Galeria zdjęć Zagospodarowanie terenu wokół RADIOSTACJI (prace wykonywane w konsorcjum) kwiecień 2009 lipiec 2009 MZUK
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej Dolnej Wsi luty 2009 listopad 2009 PRUiM S.A.
Budowa stacji separatora piasku w oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu grudzień 2008 sierpień 2009 ZPWiK Zabrze
2008
Galeria zdjęć Rozbudowa Hali G30 styczeń 2008 sierpień 2008 GM OPEL
Rozbudowa Hali G20 styczeń 2008 październik 2008 GM OPEL
Budowa al. Jana Pawła II w Pyskowicach - etap I wrzesień 2008 grudzień 2008 KEM Sp. z o.o.
Galeria zdjęć Remont i modernizacja skweru Dessau przy ul. Jana Pawła II maj 2008 wrzesień 2008 MZUK
Galeria zdjęć Budowa ulicy Kosów w Gliwicach (bez robót asfaltowych) styczeń 2008 październik 2008 UM Gliwice
Budowa dróg i kanalizacji KSSE Gliwice wrzesień 2007 sierpień 2008 UM Gliwice
Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyskowicach listopad 2008 grudzień 2008 UM Pyskowice
Roboty żelbetowe dla firmy VELO w Gliwicach wrzesień 2008 grudzień 2008 VELO
Galeria zdjęć Rozbudowa Cmentarza Centralnego w Gliwicach kwiecień 2008 październik 2008 UM Gliwice
Galeria zdjęć Roboty rozbiórkowe, drogowe, kanalizacyjne i żelbetowe wrzesień 2008 grudzień 2008 ISOVER Gliwice
2007
Galeria zdjęć Przebudowa Drogi Krajowej 88 w Gliwicach - roboty drogowe sierpień 2006 październik 2007 UM Gliwice
Budowa węzła komunikacyjnego DK88 - Rzeczyce wrzesień 2007 grudzień 2007 UM Gliwice
Tulipan Park Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego TULIPAN PARK przy ul. Kozielskiej listopad 2007 grudzień 2007 PRUiM S.A.
Wykonanie kolektora sanitarnego 800 styczeń 2007 grudzień 2007 PWiK Gliwice
Roboty drogowe i kanalizacyjne na Hucie Łabędy czerwiec 2007 wrzesień 2007 Huta Łabędy S.A.
Galeria zdjęć Likwidacja obiektów na oczyszczalni ścieków w Pyskowicach wrzesień 2007 październik 2007 PWiK Gliwice
Roboty ziemne i żelbetowe pod budynkiem wielorodzinnym w ul. Konarskiego maj 2007 lipiec 2007 Politechnika Śląska
2005-2006
Budowa ul. Jasnej z rondem kwiecień 2005 wrzesień 2005 UM Gliwice
Budowa ulicy Kozielskiej marzec 2005 lipiec 2005 UM Gliwice
Budowa węzła komunikacyjnego na DK 88 C.H.CARREFOUR listopad 2005 lipiec 2006 Carrefour
Budowa kolektora sanitarnego Φ 800 maj 2005 lipiec 2006 PWiK Gliwice
2004
Budowa WASKO/ENTE na terenie KSSE Gliwice - roboty drogowe marzec 2004 kwiecień 2004 WASKO
Budowa ulicy Łużyckiej z rondem - roboty drogowe (bez asfaltów) i kanalizacyjne maj 2004 lipiec 2004 UM Gliwice
Roboty żelbetowe SEMMELROCK Gliwice grudzień 2003 październik 2004 SEMMELROCK
Budowa OPEL Gliwice - roboty ziemne, drogowe i kanalizacyjne listopad 2003 czerwiec 2005 PORR Polska
Kanalizacja i wodociąg w ulicy Kozielskiej listopad 2004 maj 2005 UM Gliwice
Wodociąg w ulicy Toszeckiej z przejściem nad DK88 maj 2004 czerwiec 2004 PWiK Gliwice
2003
Referencje Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Nowy Świat, Rybnickiej, Pszczyńskiej i Mikołowskiej lipiec 2003 lipiec 2003 PWiK Gliwice
Wykonanie robót drogowych kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie KSSE Gliwice dla firmy TAKENAKA – inwestor NGK Ceramics wrzesień 2003 styczeń 2004 TAKENAKA
Wykonanie robót drogowych i wodociągowych na terenie pawilonu AGATA w Gliwicach marzec 2003 sierpień 2003 PRUIM Gliwice
Referencje Wodociąg w Taciszowie lipiec 2003 sierpień 2003 PWiK Gliwice
Referencje Wodociąg na ulicy Tarnogórskiej 225mm z przejściem nad drogą DK88 paĽdziernik 2003 listopad 2003 PWiK Gliwice
2002
Kanalizacja sanitarna PE 250mm ciśnieniowa, KSSE Gliwice 15.01.2002 24.03.2002 UM Gliwice
Wodociąg 225/160/110mm PE na osiedlu Obrońców Pokoju - kontynuacja 15.01.2002 29.11.2002 PWiK Gliwice
Referencje Wodociąg 160/110mm PE przy ulicy Piekarskiej w Gliwicach 15.11.2001 15.07.2002 PWiK Gliwice
Referencje Przebudowa skrzyżowania ulic: Toszeckiej i Jana Śliwki - roboty drogowe i kanalizacja deszczowa 01.08.2002 31.08.2002 PRUIM Gliwice
Referencje Przebudowa skrzyżowania dróg krajowych DK11 - DK78 w Tarnowskich Górach - roboty drogowe i kanalizacja deszczowa 21.10.2002 15.11.2002 PRUiM Gliwice
Wodociąg 160mm PE - KSSE Gliwice 01.06.2002 15.06.2002 JADAR
sp. z o.o.
2001
Wodociąg 225/160/110 mm PE na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach - kontynuacja 15.12.2000 31.05.2001 PWiK Gliwice
Wodociąg 160/110mm PE (wysoka i niska strefa) - ulica Żwirki i Wigury w Gliwicach 06.10.2000 15.05.2001 PWiK Gliwice
Wodociąg 160mm PE z komorą wodomierzową żelbetową w Zabrzu przy ulicy Nowodworskiej 07.02.2001 02.03.2001 AWRSP Opole
Obiekt biurowo-magazynowy w Szałszy przy ulicy Kościelnej bez materiałów (inwestor) 06.10.2000 28.05.2001 ARP Gliwice
Referencje Wodociąg 225mm PE w ulicy Daszyńskiego i przebudowa skrzyżowania ulic: Sobieskiego, Wieczorka, Jasnogórskiej, Kozielskiej i Daszyńskiego wodociąg 400mm PE z przełączeniami 11.08.2001 30.10.2001 PWiK Gliwice
PRUiM Gliwice
2000
Awaryjna wymiana wodociągu 600mm pod DK4, ulica Pionierów 15.02.2000 12.03.2000 UM Gliwice
Wodociąg 225/160 mm PE na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach 15.01.2000 15.08.2000 PWiK Gliwice
Wodociąg 225/160/110 mm PE ulica Zbiorcza i Lokalna 15.12.1999 15.09.2000 UM Gliwice
1999
Budowa wodociągu 400mm PE dla firmy TESCO w Gliwicach o długości 560m 15.03.1999 15.04.1999 TESCO Sp. z o.o.
Referencje Budowa przepompowni i kanalizacji sanitarnej dla firmy JOPEX w Zabrzu - 670m 03.05.1999 15.06.1999 Jopex Zabrze
Referencje Wodociąg 315mm o długości 1890m na terenie KSSE - Podstrefa Tychy 12.12.1999 12.12.1999 KSSE - Podstrefa Tychy
1997
Roboty drogowo-inżynieryjne na terenie GM Opel 02.01.1997 23.12.1997 Opel Polska
Gazociąg i wodociąg w przebudowywanej ulicy Bojkowskiej i Skłodowskiej 15.01.1997 15.06.1997 UM Gliwice
Wodociąg doprowadzający wodę do betoniarni na terenie Opla o długości 670m 15.06.1997 15.05.1998 UM Gliwice
1996
Referencje Kompleks sportowy w Pyskowicach o powierzchni 3500m2 15.07.1996 30.11.1996 UM Pyskowice
Referencje Wodociąg przeciw pożarowy na teren budowy Opla 160 PE o długości 560m 15.11.1996 15.12.1996 RPWiK Gliwice
Wodociąg doprowadzający wodę do betoniarni na terenie Opla o długości 670m 15.11.1996 15.12.1996 BT Polska
Referencje Kanalizacja ogólnospławna 400mm PVC w Łabędach o długości 260m 12.04.1996 29.06.1996 RPWiK Gliwice
Kanalizacja deszczowa 300-600mm z rur Wipro o długości 1300m 15.03.1996 15.07.1996 UM Gliwice

Aktualne realizacje


::  o firmie   ::  usługi   ::  realizacje   ::  sprzęt   ::  kontakt   ::
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
©2001-2018 Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.